I Sandviken skapas miljöinnovation

Här samarbetar näringsliv, kommun och akademi från hela världen för att tillsammans skapa ett fossilfritt samhälle.

Se filmen
Vindkraft
Vätgas
Elväg
Elväg

Ren energi från nordens största vindkraftpark

Vindkraftsparken i Jädraås tillverkar elektricitet för cirka 114 000 hushåll, vilket motsvarar en större svensk stad. Förutom förnybar energi ger parken nya arbetstillfällen, viktiga investeringar och ny kompetens i regionen. 

Se filmen

TANKA VÄTGAS OCH
SLÄPP UT RENT VATTEN

Den 6 december 2016 invigde vi Sveriges fjärde vätgastankstation invid. Här kan du tanka din vätgasbil och vara trygg med att den bara släpper ut vatten - så rent att det går att dricka.

Se filmen

VÄRLDENS största biogasanläggning

Just nu byggs världens största horisontella torrötningsanläggning i Försbacka. Tänk att allt vårt mat- och trädgårdsavfall omvandlas till bränsle för taxi, lastbilar och bussar. Resten blir biogödsel för latbruket och allt är co2 neutralt!

Se filmen

VÄRLDENS FÖRSTA ELVÄG
TESTAS HÄR

Just nu, fram till december 2017 testas världens första elväg mellan Kungsgården och Sandviken för att utvärdera om det är ekonomiskt och praktiskt försvarbart att elektrifiera transportstråk i hela världen.

Se filmen

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se