Biogas

Stolt biogas­anläggning i Forsbacka

Det finns mycket att vara stolt över i vår region. I september 2017 började produktionen av biogas i världens största horisontella termofila plugg­flödes­anläggning för torrötning i Forsbacka, fem kilometer väster om Sandviken.

Vad betyder biogas­anläggning i Forsbacka?

Jonas Hellström, VD för Ekogas nya anläggning i Forsbacka reder ut betydelse för biogas­anläggningen.

Jonas Hellström, VD för Ekogas

Vad är biogas?

Den biogas vi producerar i Forsbacka är restprodukter från framför allt hushålls- och trädgårds­avfall. När vi tagit avfallet genom våra processer får vi biogas, som kan används till fordons­bränsle och dels utmärkt gödsel med högt näringsinnehåll som bönderna kan använda istället för den konstgödsel som används idag.

Vad är det som är unikt med Forsbacka-anläggningen?

Det finns flera saker som är unika.

  • Hela processen sker i ett så kallat pluggflöde. Det betyder att varje sats går som en plugg genom processen i ett kontrollerat flöde. I många andra anläggningar blandas avfall som befinner sig i olika faser, vilket inte ger samma fina resultat.
  • Rötningen är den del i processen som bryter ned avfallet och bildar metan. De bakterier som bryter ned avfallet i vår anläggning trivs bäst i relativt höga temperaturer (runt 52-55°C), vilket på fackspråk kallas att de är termofila.
  • Vår rötning är relativt torr, vilket bland annat ger mindre rest­vatten och lägre energi­åtgång. I Sverige finns bara ett fåtal tor­rötnings­anläggningar.

Hur mycket biogas kommer ni att tillverka i Forsbacka?

Vi har potential att tillverka 2,7 miljoner kubik­meter biogas här. Med avtal som vi tecknat med den regionala industrin får vi avsättning för all biogas som inte säljs som fordonsgas. På det viset kommer all biogas vi kan producera till användning för största möjliga miljönytta. Vi tittar även på att transportera den till tankstationer i andra delar av Gävleborg för att etablera så kallade Ekostationer.

Kan man använda biogas till något annat än fordons­bränsle?

Ja, absolut. Tidigare har man använt det till värme och el­produktion, vilket inte kräver samma höga metanhalt som när gasen ska användas till fordonsbränsle. Man slipper därför den så kallade uppgraderingen, eller reningen av gasen efter rötningen.

För industrin i vår region kan biogasen ersätta en del av den naturgas som används inom stålindustrin eller vid exempelvis rostning av kaffebönor. Detta gör att industrins klimatpåverkan minskar med många procent samtidigt som man nyttjar lokalt producerade förnybara energikällor.

Varför tycker du att man ska tanka biogas?

Framför allt av miljöskäl. Eftersom vi använder avfall för att till­verka det, blir biogasen en del av det naturliga kretsloppet. Det är helt koldioxid­neutralt och släpper ut betydligt mindre kväve, sot och svavel än vanliga bensin- och diesel­bilar, men också jämfört med klassade miljö­bilar. Rent ekonomiskt gör du också en vinst eftersom vi ligger ungefär ca 20 procent lägre än diesel och bensin.

Hur långt tar man sig på en tankning?

Det finns både större och mindre tankar förstås, men tanken i en vanlig Passat tar ungefär 21 kilo gas, vilket innebär 40-50 mils körning, bara på biogas.

Finns det tankningsstationer i Sverige och världen?

Vi ligger verkligen i framkant i Sverige, så runt Stockholm och söderut finns det gott om tankstationer. Norrut är det sämre, med den närmaste stationen i Sundsvall. Det finns också stationer i Östersund, Härnösand, Skellefteå och Boden, så det går att ta sig fram med lite planering. Fler och fler stationer öppnar varje år dock.I vårt län planeras det för nya tankningsstationer för biogas eller Ekostationer i Gävle, Söderhamn och Sandviken. I resten av Europa är det faktiskt Italien som har flest, tätt följd av Tyskland.

Finns det några nackdelar?

Ja, dels tar den stor plats och dels är det ännu så länge svårt att få ekonomi i produktionen. Vi komprimerar gasen här hos oss innan den transporteras till tankstationen i Sörby Urfjäll, från 3-4 bar till 200 bar. Där finns också en tank som innehåller flytande metan med temperatur ner till -160°C, vilket gör den flytande. Det är en ganska dyr hantering, men gasen tar ungefär 600 gånger så stor plats som i flytande form. Denna kommer bara fungera som back-up i fall då vi får problem med den ordinarie produktionen.

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se