unik biogas­anläggning i Forsbacka

Det finns mycket att vara stolt över i vår region. I september 2017 började produktionen av biogas i världens största horisontella termofila pluggflödesanläggning för torrötning i Forsbacka, fem kilometer väster om Sandviken.

Biogasen produceras av vårt hushålls- och trädgårdsavfall. Gasen är av mycket hög kvalitet och kan användas som fordonsbränsle och industrigas. Restprodukterna blir gödsel med högt näringsinnehåll som bönderna kan använda istället för den konstgödsel som ofta används idag.

Nu planerar Gästrike Ekogas att bygga en biogasstation i Sandviken i samverkan med andra fossilfria bränslen, såsom syntetisk diesel (HVO), vätgas som reformerats från biogas samt snabbladdare för elbilar. Det blir en så kallad Ekostation som kommer att ligga vid Tunaområdet.

Stor potential

Idag samlas tio tusen ton matavfall in, men det finns mycket mer! Det finns potential att tillverka 2,7 miljoner kubikmeter biogas i Forsbacka. Den används dels som fordonsbränsle och dels som industrigas. Tack vare avtalet med Sandvik har Gästrike Ekogas avsättning för all biogas som tillverkas. Det finns planer på att etablera så kallade Ekostationer runt om länet, vilket skulle innebära fler tankstationer med biogas.

För industrin i regionen kan biogasen ersätta en del av den gas som används idag, både inom stålindustrin och vid exempelvis rostning av kaffebönor. Detta gör att industrins klimatpåverkan minskar med många procent samtidigt som man nyttjar lokalt producerade förnybara energikällor.

Biogas kan också användas till värme och elproduktion, vilket inte kräver samma höga metanhalt som när gasen ska användas till fordonsbränsle. Man slipper därför den så kallade uppgraderingen, eller reningen av gasen efter rötningen.

Forsbacka-anläggningen är unik

Hela processen sker i ett så kallat pluggflöde. Det betyder att varje sats går som en plugg genom processen i ett kontrollerat flöde. I många andra anläggningar blandas avfall som befinner sig i olika faser, vilket inte ger samma fina resultat.

Rötningen bryter ned avfallet och bildar meta med hjälp av bakterier. De bakterier som bryter ned avfallet i Forsbacka trivs bäst i relativt höga temperaturer (52–55°C), vilket på fackspråk kallas att de är termofila. Rötning är relativt torr, vilket bland annat ger fördelar som mindre restvatten och lägre energiåtgång. I Sverige finns bara ett fåtal torrötningsanläggningar.

Tanka biogas för miljön och din plånbok

Eftersom hushålls- och trädgårdsavfall används för att tillverka biogasen i Forsbacka är den en del av det naturliga kretsloppet. Tillverkningen är helt koldioxidneutral och bilar som drivs på biogas släpper ut betydligt mindre kväve, sot och svavel än vanliga bensin- och dieselbilar, men också jämfört med klassade miljöbilar. Rent ekonomiskt gör du också en vinst eftersom vi ligger ungefär ca 20 procent lägre än diesel och bensin.

Hur långt tar man sig på en tankning?

Det finns både större och mindre tankar, men tanken i en vanlig Passat tar ungefär 21 kilo gas, vilket innebär 40–50 mils körning. Sverige ligger i framkant när det gäller biogas och från Stockholm och söderut finns det gott om tankstationer. Norrut är det färre, med den närmaste stationen i Sundsvall. Det finns också stationer i Östersund, Härnösand, Skellefteå och Boden, så det går att ta sig fram med lite planering.

Nya tankningsstationer och ekostationer i Gästrikland planeras för närvarande i Gävle, Söderhamn och Sandviken. Fler och fler stationer öppnar varje år. I resten av Europa är det faktiskt Italien som har flest, tätt följd av Tyskland.

Finns det några nackdelar med biogas?

Biogas tar stor plats och än så länge är det svårt att få ekonomi i produktionen. Biogasen i Forsbacka komprimeras från 3–4 bar till 200 bar innan den transporteras till tankstationen i Sörby Urfjäll. Där finns även en tank som innehåller metan med en temperatur på -160°C, vilket gör biogasen flytande. Det är en ganska dyr hantering, men gasen tar ungefär 600 gånger så stor plats som i flytande form. Tanken finns som back-up om det skulle uppstå problem med den ordinarie produktionen.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse