Elväg

Världens första elväg

Den svenska järnvägen är överbelastad och i mycket stort behov av upprustning. Det gör att lastbils­trafiken ökar. Lastbilstrafiken släpper å andra sidan ut mycket koldioxid och därför är det viktigt att hitta hållbara alternativ. Det är bakgrunden till elvägsprojektet.

Det var länge oklart om det skulle bli Gästrikland eller Kalifornien, USA, som skulle bygga världens första elväg. Det blev Gästrikland. Till att börja med är det en två kilometer lång teststräcka på E16, från Kungsgården till Sandviken, men om projektet blir lyckat kommer elvägen att byggas ut hela vägen från Avesta, via Borlänge till Gävle Hamn.

Hur fungerar elvägen?

Har du sett ledningarna som går dryga fem meter ovanför marken mellan Kungsgården och Sandviken? Det står en stolpe på ungefär var 60:e meter som bär två elledningar. När lastbilarna kommer körande på vägen fälls en så kallad strömavtagare automatiskt upp från bilens tak och laddar elmotorn. Vid inbroms­ningar går energi tillbaka till systemet. När det inte finns någon el att koppla upp sig mot, drivs bilen av en dieselmotor. Så fungerar bilarna idag, men tänk om diesel­motorn kunde bytas ut mot en bränslecell för elmotorn istället. Då skulle lastbils­transporterna mellan den tunga industri­regionen i Dalarna, hela vägen till Gävle Hamn bli ännu mer miljövänlig.

Projektet

Finansiering från Trafikverket gör att Region Gävleborg, Scania och Siemens kan bygga, köra, testa och utvärdera världens första elektrifierade vägsträcka för tunga lastbilar på allmän väg. Projektet startade i juni 2016 och har fungerat över förväntan. Det har nästan gått lite för bra. Vi hade nästan hoppats på lite mer problem med bilarna och elstolparna för att utvärdera systemet.

Nu är projektet förlängt till mars 2021 under arbetsnamnet ”Verklighetslab Hållbara Transportsystem” och ska bland annat ta fram nya affärsmodeller kring vem eller vilka som äger el-vägarna. Vilka tillhandahåller elen och vem tar intäkterna från de fordon som kör transporterna? Spännande och viktiga frågor när vi kan köra tunga transporter med lokalt producerad el istället för diesel.

Den största fördelen med elväg är förstås att utsläppen nästan försvinner helt. Dessutom blir både energiförbrukningen och driftskostnaden lägre än med förbränningsmotorer. Verkningsgraden för eldriften är 77 procent, vilket är högt jämfört med en dieselmotor, medan energiförbrukningen ligger på ungefär en femtedel jämfört med diesel och bensin.

Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik. Nu får vi ännu mer kunskap och erfarenheter som kan skapa nya innovativa produkter, tjänster och sysselsättning framöver. Det är något att vara stolt över!

Aktörer i projektet

  • Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten är projektägare. De vill ta reda på om elvägar är ett miljösmart och ekonomiskt försvarbart komplement till dagens väg- och järnvägstrafik. Staten har satsat 77 miljoner kronor.
  • Region Gävleborg (Magnus Ernström, magnus.ernstrom@regiongavleborg.se) leder och driver projektet
  • Huvudaktörer är Scania (lastbilen) och Siemens (elvägsteknik). De investerar cirka 40 miljoner kronor i projektet. I projektet ingår även Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Electro, Outokumpu, Sandviken Energi, Gävle Hamn, Gävle Energi, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle. Projektet har också arbetat nära Trafikverket, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.
  • Transportföretaget Ernst Express provkör teststräckan
  • Forskare från bland annat Högskolan Gävle, KTH, Handels och Viktoriainstitutet följer arbetet.

Vad kostar det?

Totalt beräknas projektet kosta 125 miljoner:

  • Offentlig finansiering: cirka 77 miljoner kronor
  • Medfinansiering från näringslivet och regionen: Cirka 48 miljoner kronor

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se