Elväg i solnedgånng

Världens första elväg

Världens första elväg i befintligt vägnät har testats sedan 2016. Demonstrationssträckan på två kilometer ligger på E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Två lastbilar har trafikerat sträckan för att se hur väl den fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden. Det visade sig fungerar alldeles utmärkt och Trafikverket tar nu nästa steg: att bygga ut den på sträckor med mycket trafik:

  • E20 mellan Örebro och Hallsberg
  • Väg 73 mellan Nynäshamn och Västerhaninge

Innan demonstrationssträckan mellan Sandviken och Kungsgården byggdes 2016 var det länge oklart om det skulle bli Gästrikland eller Kalifornien, USA, som skulle bygga världens första elväg. Det blev Gästrikland.

Lastbil som använder elväg

Hur fungerar elvägen?

Har du sett ledningarna som går dryga fem meter ovanför marken mellan Kungsgården och Sandviken? Det står en stolpe på ungefär var 60:e meter som bär två elledningar.

När lastbilarna kommer körande på vägen fälls en så kallad strömavtagare automatiskt upp från lastbilens tak och laddar elmotorn. Vid inbromsningar går energi tillbaka till systemet. När det inte finns någon el att koppla upp sig mot, drivs bilen av en dieselmotor som körs på HVO, som är en fossilfri syntetisk diesel.

Så fungerar lastbilarna idag, men planer finns på att byta ut dieselmotorn mot en bränslecell och vätgastank. Det skulle ge gröna transporter mellan Gävle Hamn och göra den tunga industriregionen i Dalarna helt utsläppsfri på sikt.

Bakgrunden till elvägen

Den svenska järnvägen är överbelastad och i mycket stort behov av upprustning. Det gör att lastbilstrafiken ökar. Lastbilstrafiken släpper å andra sidan ut mycket koldioxid och därför är det viktigt att hitta hållbara alternativ. Det är bakgrunden till elvägsprojektet.

Projektet

Finansiering från Trafikverket gör att Region Gävleborg, Scania och Siemens kan bygga, köra, testa och utvärdera demonstrationssträckan på allmän väg. Projektet startade i juni 2016 och har fungerat över förväntan.

Nu är projektet förlängt till mars 2021 under arbetsnamnet ”Verklighetslab Hållbara Transportsystem” och ska bland annat ta fram nya affärsmodeller för elvägen: Vem tillhandahåller elen och vem tar intäkterna från de fordon som kör transporterna?

Den största fördelen med elväg är förstås att utsläppen nästan försvinner helt. Dessutom blir både energiförbrukning och driftskostnad lägre än med en förbränningsmotor. Verkningsgraden för eldriften är nämligen 77 procent, vilket är högt jämfört med en dieselmotor. Samtidigt ligger energiförbrukningen på ungefär en femtedel jämfört med diesel och bensin.

Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik. Nu får vi ännu mer kunskap och erfarenheter som kan skapa nya innovativa produkter, tjänster och sysselsättning framöver. Det är något att vara stolt över!

Vad kostar det?

Totalt beräknas projektet kosta 125 miljoner:

  • Offentlig finansiering: cirka 77 miljoner kronor
  • Medfinansiering från näringslivet och regionen: Cirka 48 miljoner kronor

Aktörer i projektet

  • Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten är projektägare. De vill ta reda på om elvägar är ett miljösmart och ekonomiskt försvarbart komplement till dagens väg- och järnvägstrafik. Staten har satsat 77 miljoner kronor.
  • Region Gävleborg (Magnus Ernström, magnus.ernstrom@regiongavleborg.se) är projektledare
  • Huvudaktörer är Scania (lastbilen) och Siemens (elvägsteknik). De investerar cirka 40 miljoner kronor i projektet. I projektet ingår även Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Electro, Outokumpu, Sandviken Energi, Gävle Hamn, Gävle Energi, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle. Projektet har också arbetat nära Trafikverket, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.
  • Transportföretaget Ernst Express provkör teststräckan
  • Forskare från bland annat Högskolan Gävle, KTH, Handels och Viktoriainstitutet följer arbetet.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.