Världens första elväg

Världens första elväg i befintligt vägnät har testats mellan Sandviken och Kungsgården sedan 2016. Teststräckan är nu nedmonterad enligt plan. Kunskapen, tekniken och utrustningen kommer att kunna återanvändas på annan plats.

Demonstrationssträckan på två kilometer gick längs E16 mellan Sandvikens västra utfart och Kungsgården. Två lastbilar har trafikerat sträckan för att se hur väl den fungerar i vanlig trafik under olika väderförhållanden. Det visade sig fungerar alldeles utmärkt och både Siemens och Scania har lärt sig mycket under projektets gång. Kunskaperna sammanställs i en slutrapport och ska levereras till Trafikverket.

Testperioden har även satt Sandviken på kartan. Innan demonstrationssträckan byggdes var det länge oklart om det skulle bli Sandviken eller Kalifornien, USA, som skulle få bygga världens första elväg. Det blev Sandviken. Projektet har genererat många besökare och internationell uppmärksamhet för hur vi arbetar med hållbar utveckling och omställning till ett fossiloberoende samhälle.

Lastbil som använder elväg

Vad händer nu?

Istället för att bygga ut elvägen från Avesta till Gävle Hamn, som tidigare diskuterats, utvärderar Trafikverket nu två nya pilotsträckor:

  • E20 mellan Örebro och Hallsberg
  • Väg 73 mellan Nynäshamn och Västerhaninge

Hur fungerar en elväg?

Teststräckan mellan Kungsgården och Sandviken har haft en kontaktledning, ungefär fem meter ovanför marken. För en sådan lösning står det en stolpe på ungefär var 60:e meter som bär två elledningar.

När lastbilarna kommer körande på vägen fälls en så kallad strömavtagare automatiskt upp från lastbilens tak och laddar elmotorn. Vid inbromsningar går energi tillbaka till systemet. När det inte finns någon el att koppla upp sig mot, drivs bilen av en vanlig dieselmotor, som kan köras på HVO (fossilfri syntetisk diesel). För att göra systemet ännu mer miljövänligt kan man byta ut dieselmotorn mot en bränslecell och vätgastank.

Bakgrunden till elvägen

Den svenska järnvägen är överbelastad och i mycket stort behov av upprustning. Det gör att lastbilstrafiken ökar. Lastbilstrafiken släpper å andra sidan ut mycket koldioxid och därför är det viktigt att hitta hållbara alternativ. Det är bakgrunden till elvägsprojektet.

Den största fördelen med elväg är förstås att utsläppen nästan försvinner helt. Dessutom blir både energiförbrukning och driftskostnad lägre än med en förbränningsmotor. Verkningsgraden för eldriften är nämligen 77 procent, vilket är högt jämfört med en dieselmotor. Samtidigt ligger energiförbrukningen på ungefär en femtedel jämfört med diesel och bensin.

Finansiering från Trafikverket gjorde det möjligt för Region Gävleborg, Scania och Siemens att bygga, köra, testa och utvärdera demonstrationssträckan på allmän väg. Projektet startade i juni 2016 och har fungerat över förväntan.

Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik. Med elvägen fick vi ännu mer kunskap och erfarenheter som kan skapa nya innovativa produkter, tjänster och sysselsättning framöver. Det är något att vara stolt över!

Bakgrunden till elvägen

Den svenska järnvägen är överbelastad och i mycket stort behov av upprustning. Det gör att lastbilstrafiken ökar. Lastbilstrafiken släpper å andra sidan ut mycket koldioxid och därför är det viktigt att hitta hållbara alternativ. Det är bakgrunden till elvägsprojektet.

Den största fördelen med elväg är förstås att utsläppen nästan försvinner helt. Dessutom blir både energiförbrukning och driftskostnad lägre än med en förbränningsmotor. Verkningsgraden för eldriften är nämligen 77 procent, vilket är högt jämfört med en dieselmotor. Samtidigt ligger energiförbrukningen på ungefär en femtedel jämfört med diesel och bensin.

Finansiering från Trafikverket gjorde det möjligt för Region Gävleborg, Scania och Siemens att bygga, köra, testa och utvärdera demonstrationssträckan på allmän väg. Projektet startade i juni 2016 och har fungerat över förväntan.

Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik. Med elvägen fick vi ännu mer kunskap och erfarenheter som kan skapa nya innovativa produkter, tjänster och sysselsättning framöver. Det är något att vara stolt över!

Aktörer i projektet

  • Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten var projektägare. De ville ta reda på om elvägar är ett miljösmart och ekonomiskt försvarbart komplement till dagens väg- och järnvägstrafik. Staten satsade 77 miljoner kronor.
  • Region Gävleborg var projektledare
  • Huvudaktörer var Scania (lastbilen) och Siemens (elvägsteknik). De investerade cirka 40 miljoner kronor i projektet. I projektet ingick även Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Electro, Outokumpu, Sandviken Energi, Gävle Hamn, Gävle Energi, Handelshögskolan i Stockholm samt Högskolan i Gävle. Projektet har också arbetat nära Trafikverket, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.
  • Transportföretaget Ernst Express provkörde teststräckan
  • Forskare från bland annat Högskolan Gävle, KTH, Handels och Viktoriainstitutet har följt arbetet.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse