Om Sandviken Pure Power

Om Sandviken Pure Power

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi alla hjälpas åt. I Sandviken samarbetar näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter.

Samverkan, innovationskraft och starka visioner

Tack vare ett unikt samarbete mellan Sandvikens kommun, Sandvik och AGA Gas öppnar vi Sveriges första vätgas­tankstation i Sandviken. Här ser vi fram emot att välkomna privatpersoner, bussar och lastbilar inom en snar framtid.

Ett annat spännande samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är teststräckan för elväglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster strax utanför Sandviken - världens första! Det är Region Gävleborg som projektleder elvägen och undersöker just nu om det går att få ekonomi i fossilfri lastbils­trafik från Avesta, via Borlänge, hela vägen till Gävle Hamn.

Du kan självklart ladda din elbil på många platser hos oss i Sandviken. Tillsammans med Sandviken Energi bygger vi upp nya laddningsstationer i kommunen.

Genom samverkan, innovationskraft och en stark vision om en hållbar utveckling skapar vi morgon­dagens transportlösningar, tillsammans. När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovations­kraft.

Funderar du på en elbil, vätgasbil, eller vill veta mer om vad vi gör för att skapa fossilfri fordonstrafik i Sandviken? Kontakta oss på kommun@sandviken.se så berättar vi mer.

Illustration om Sandviken Pure Power

Andra projekt i Pure Power

Vindkraft
Elvägen
Vätgas
Elbil
Biogas

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se