Bil i rondell i Sandviken

Om Sandviken Pure Power

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi alla hjälpas åt. I Sandviken samarbetar näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter.

Samverkan, innovationskraft och starka visioner

Sandvikens kommun söker ständigt nya sätt att agera hållbart. Det sker genom samverkan, stöd och genom att dela erfarenheter. Idag körs exempelvis all mat från centralköket och distributions-centralen på Tuna med lastbilar som drivs av biogas. Det ger miljövänligare transporter och kortare transportsträckor.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Sandvikens kommun, Sandvik och AGA Gas öppnade vi Sveriges första vätgastankstation i Sandviken 2016 och här pågår ett projekt för att utvärdera elvägar för tung lastbilstrafik i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vindkraft, biogas, laddstationer och ekostationer är andra spännande delar i vad som på sikt ska göra Sandviken koldioxidneutralt.

När kloka människor från hela världen med olika kompetenser samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi.

Alla dessa initiativ gör att forskare och företag från hela världen kommer till oss i Sandviken för att lära sig mer. Det ger ringar på vattnet. Genom samverkan, innovationskraft och en stark vision om en hållbar utveckling skapar vi morgondagens transportlösningar tillsammans. Samtidigt skapar vi arbetstillfällen.

Kontakt

Funderar du på en ny bil som drivs på el, vätgas eller biogas? Eller vill du veta mer om vad vi gör för att skapa fossilfri fordonstrafik och förnybara energikällor i Sandviken? Kontakta oss på kommun@sandviken.se så berättar vi mer.

Fossilfria transporter och förnybar energi
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun
anders.lundell@sandviken.se

Kommunikationskonceptet Sandviken PurePOWER
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun
odd.westby@sandviken.se

Illustration om Sandviken Pure Power

Andra projekt i Pure Power

Vindkraft
Elvägen
Vätgas
Elbil
Biogas

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.