tillgänglighets­redogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka eventuella brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Kända brister i tillgängligheten

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen utifrån gällande lagkrav. Men det finns filmer publicerade före 2019-09-23 som inte är tillgängliga.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Formulär för att anmäla brist i tillgänglighet
Medborgarservice 026-24 00 00

Om du väljer att du vill ha återkoppling får du det inom två arbetsdagar.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts internt och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-01-18.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse