Vätgas

Sveriges fjärde vätgas­tankstation

Den 6 december 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgas­tankstation vid Göransson Arena i Sandviken. I anslutning till invigningen ordnades det föreläsningar om vätgas och bränsleceller.Här kan du tanka din vätgasbil och vara trygg med att den bara släpper ut vatten - så rent att det går att dricka.

Det bästa med att tanka vätgas i Sandviken är att hela tillverknings­processen är grön. Vätgasen tillverkas med hjälp av elektrolys och den el som krävs i elektrolysen kommer från vindkraft­parken i Jädraås. Tack vare vätgas­ledningen som går från AGA till Sandviks industri­område kommer vätgasen till tank­stationen helt utan transporter.

Energi från förnybara energikällor lagras med vätgas

Lagring av el har länge varit en stor fråga för producenter av förnybara energi­källor som sol, vatten och vind. Vätgas är ett bra svar på frågan. Genom att tillverka vätgas med hjälp av elektrolys kan man lagra elen till ett senare tillfälle. För att omvandla vätgasen till energi krävs en bränslecell, som kan användas i bilar och tunga lastbilar, men även som stationära enheter för värme och elektricitet. Det enda utsläppet är vatten och värme. Sandvik tillverkar de belagda band som utgör hjärtat i bränslecellerna.

Det är ett unikt samarbete mellan kommunen, Sandvik och AGA Gas som har gjort tank­stationen möjlig. Sandvik tillverkar delar till bränslecellerna, AGA Gas tillverkar vätgasen och kommunen möjliggör tankstationen, med hjälp av bidrag från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertakinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster*.

Funderar du på en vätgasbil? Kontakta oss på kommun@sandviken.se så berättar vi mer.

* Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking" (FCH JU). Som i sin tur mottar stöd från Europeiska Unionens utvecklings- och innovationsprogram Horizon 2020, Hydrogen Europé och New European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen ("N.ERGHY").

Vätgasbilar i Sandviken

Sandviken är tillsammans med Mariestads kommun i Västra Götaland Sveriges mest framträdande kommuner när det gäller användandet av vätgasteknik och vätgasfordon.

Sandviken har idag fler vätgasbilar per capita än någon annan stad i Europa. Till det har kommunen fler utsläppsfria fordon som rena el-bilar och på gång under slutet av 2019 är även bussar som drivs av vätgas. En vätgasdriven bus är nästan helt tyst och har även den rent vatten som enda utsläpp.

Håll utkik efter våra vätgasbilar, du känner igen dom på märkningen med Sandviken Pure Power loggan. Bilarna används idag av:

  • Sandvik Materials Technology, 3 st
  • Sandvikens Kommun, 1 st
  • Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner (Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning) 1 st
  • Sandvikenhus AB, 1 st
  • Sandviken Energi AB, 1 st (+ 3 st)
  • Kenneth Larsson Bil, 1 st

Invigning av vätgas­tankstation i Sandviken

Invigning av vätgasstation

Den 6 december 2016 invigdes Sveriges fjärde vätgas­tankstation vid Göransson Arena i Sandviken. Titta på filmen Invigning av vätgasstation i Sandvikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreläsningar om vätgas och bränsle­celler

Föreläsningar invigning av vätgasstation

I anslutning till invigningen av Sveriges fjärde vätgastankstation ordnades det seminarier om vätgas och bränsleceller. Titta på Föreläsningar invigning av vätgasstation

En avgörande faktor för att miljöanpassa den svenska fordonsindustrin är huruvida vi kan ställa om till fossilfria drivmedel. Här har vätgasen en viktig roll att spela. I det här avsnittet träffar vi några av de aktörer som jobbar för att öka användningen av vätgas i Sverige.

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se