Vindkraftsparken

Jädraås vindkraftspark

En av landets större vindkraftsparker

Kravet på förnybar energi gör att vindkraft­verken i världen blir allt fler. Enligt Vattenfall kommer vind­kraften att leverera fjorton procent av den el som förbrukas inom EU år 2020. Mycket forskning och utveckling läggs på att ge en högre verkningsgrad hos turbinerna.

Vindkraftsparken i Jädraås som ligger till största delen i Ockelbo kommun, invigdes våren 2013 och var då Nordens största land­baserade vindkrafts­parker med sina 66 vindkraftverk. Varje kraftverk är drygt 175 meter högt. Anledningen till att vindkrafts­parken hamnade just här är den högt belägna platsen och dess goda vindförhållanden. Vandra upp på Kungsbergets topp så har du en fantastisk utsikt över parken.

Enligt Arise, som äger stora delar av Jädraås vindkraftspark, beräknas de 66 turbinerna tillverka 572 gigawattimmar per år, vilket motsvarar hushållsel för 114 000 hushåll.

Förutom att vi behöver förnybar energi ger vindkraftsutvecklingen nya arbetstillfällen, investeringar och ny kompetens i regionen. För de boende i närområdet utgår dessutom en så kallad bygdepenglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som hjälper till att utveckla byn och locka fler att bosätta sig där.

Hur fungerar vindkraft?

Vindsnurrorna vänder sig automatiskt mot vinden, vilket gör att de fungerar lika bra oavsett åt vilket håll vinden kommer ifrån. När vinden tar tag i turbinbladen driver de en rotor, som är kopplad till en generator i turbinen. Mellan rotor och generator finns en växel­låda som ökar varvtalet. Generatorn omvandlar sedan kraften till elektricitet. Den el som tillverkas i parken går ut i kraftnätet och används av dig och mig. En del av elektriciteten används även till att tillverka den vätgas som du tankar bilen med vid vätgas­tank­stationen i Sandviken.

Man kan lätt tro att extrema vindar ger mer effektiv vindkraft, men när det blåser mer än 25 meter per sekund stängs turbinerna av. Den bästa effekten får man när det blåser lagom, runt 12-14 meter per sekund, men de börjar generera elektricitet redan vid 4 meter per sekund.

Det är av den anledningen som det är viktigt att vi kan ha olika slags vindkraftsparker för vår energiförsörjning. Till exempel utanför våra kuster som komplement till parken i Jädraås. I stora delar av världen har elnätet begränsningar i hur mycket el det kan hantera, därför har allt större intresse skapats för hur vi kan ta hand om och lagra energi från vind- och solenergi. Så kallad säsongslagring.

Även i Sverige kan vi ha så god tillgång på billig el att vi får så kallat ”negativt el-pris”. Vår förmåga att lagra överskottsenergin i till exempel vätgas gör att vi kan producera lokalt framställd vätgas för både transporter och fasta behov, som till exempel reservkraft till våra sjukhus till en låg kostnad.

Sandviken Pure Power

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker.
Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens Pure Power är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun.
Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Kontakt

Är du mer intresserad av vad som sker i regionen inom fossilfria transporter och energi kontakta:
Anders Lundell, EU-strateg, Sandvikens Kommun, anders.lundell@sandviken.se

Är du mer intresserad av kommunikationskonceptet Sandviken Pure Power kontakta:
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun, odd.westby@sandviken.se